Nederlanders overschatten aandeel zonne-energie

Nederlanders denken dat 17 procent van de energie die gebruikt wordt afkomstig is van zonnepanelen. In werkelijkheid is dat slechts 1 procent. Ook de beschikbare hoeveelheid bio- en windenergie wordt overschat.

Dit alles blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE).

‘Als je overschat hoeveel er is, onderschat je hoeveel er nog nodig is’, stelt NVDE-directeur Olof van der Gaag. ‘Het is gemakkelijker om tegen oplossingen te zijn of extra eisen te stellen, als je denkt dat we al heel ver zijn. Maar de urgentie is veel groter dan mensen denken. Er is nog veel meer werk aan de winkel en we hebben echt alle technieken nodig.’

Duurzaamheidseisen
De NVDE wil dat de politiek kiest voor groen economisch herstel na de coronacrisis en vasthoudt aan het Klimaatakkoord. Een duurzame doorstart van de economie biedt volgens de NVDE kansen om 2 vliegen in één klap te slaan: economisch herstel en werkgelegenheid én het halen van de klimaatdoelen die we onszelf gesteld hebben. Daar is veel draagvlak voor, zo blijkt uit het onderzoek van Motivaction.

Ruim 60 procent van de Nederlanders vindt het belangrijk dat Nederland erop koerst om duurzamer uit de coronacrisis te komen. Zij vinden dat er duurzaamheidseisen moeten worden gesteld aan bedrijven die overheidssteun krijgen. Dit uit zich ook in eigen gedrag:

  • Twee derde van de woningeigenaren gaat meer of evenveel verduurzamen in eigen huis door het coronavirus. Deze cijfers zijn gunstiger dan die in vergelijkbare onderzoeken enkele maanden geleden (onder andere van ABN AMRO en Vereniging Eigen Huis).
  • Er zijn ook aspecten uit de coronatijd die men wil behouden. Zo geven vrijwel alle respondenten aan te willen blijven genieten van het groen en de natuur dichtbij. 78 procent wil regelmatig thuis blijven werken, van degenen op wie dat van toepassing is.
  • 44 procent vindt dat de overheid het meest verantwoordelijk is voor het verduurzamen van Nederland. Het aantal mensen dat ook verantwoordelijkheid toekent aan bedrijven en bevolking is toegenomen in het afgelopen jaar.

Bron: Solar Magazine, juli 2020