Daken

Zonnestroomsystemen worden over het algemeen geplaatst op een dak of een dakconstructie  zoals een carport of stalling. Dit betekent een zwaardere belasting van de dakconstructie. Hoe weet u of uw dak geschikt is? Wij hebben de expertise in huis om dat te beoordelen. ‘Tec’ maakt niet voor niets onderdeel uit van onze naam. Het is afgeleid van het Latijnse woord Tectum, dat dak betekent.

Het plaatsen van een zonnestroominstallatie brengt een zwaardere belasting van de dakconstructie met zich mee. Dit ligt tussen de 12 en 15 kg per m2. De dakconstructie waarop zonnepanelen worden geplaatst, moet dit wel kunnen dragen. Zontec heeft de kennis en kunde in huis om te beoordelen of uw dakconstructie geschikt is, of met kleine aanpassingen geschikt kan worden gemaakt. Hiervoor is het in veel gevallen nodig om de constructietekeningen / berekeningen te raadplegen. In de berekeningen zijn wind, sneeuw, water en aanvullende belastingen opgenomen.

Is uw dakconstructie geschikt?

Als een dak niet geschikt is, kan dit soms met een kleine aanpassing worden aangepast. In andere gevallen is een grotere  aanpassing van de dakconstructie noodzakelijk. Over het algemeen geldt dat er bij platte daken met grote overspanningen meer uitdagingen zijn, dan op hellende daken. Door samenwerking met Staalbouw DTB en De Staalbouwers, onze zusterbedrijven in de (staal)bouw, kunnen wij uw vragen over uw daken en dakconstructies beantwoorden en de zorgen hierover uit handen nemen.

Duurzame energie op maat

Zontec helpt u met advies en de realisatie van zonnestroomsystemen, zodat u duurzame energie kunt opwekken. Eventuele aanpassingen aan de dakconstructie worden in overleg uitgevoerd door onze zusterbedrijven. Hierbij kijken we goed wat past bij de mogelijkheden en behoeften van uw bedrijf of uw woning. Zontec levert maatwerk, schakelt snel en staat ook na installatie voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Wilt u meer weten en kennis maken?