Zonnestroom voor de zakelijke markt

Het belang van een duurzame bedrijfsvoering en de invoering van energielabel C voor utiliteitsgebouwen zoals kantoren zijn ook uw onderneming uiteraard niet ontgaan. De inzet van zonnestroomsystemen kan op beide terreinen de stap zijn die u nodig hebt. Een financieel interessant rendement is daarbij haalbaar.

Waarom is zonnestroom voor uw bedrijf interessant?

  • Financieel is de investering over het algemeen in 6 tot 8 jaar terug te verdienen. Dat kan met rendement op uw eigen financiële middelen, maar ook een (duurzame) lening biedt ruimte om nog steeds een interessant rendement te maken.
  • Duurzaam beleid staat bij iedere onderneming op de agenda. Uw eigen energie opwekken draagt uiteraard bij aan uw duurzame doelstellingen. Het kan daarnaast bijdragen in de positionering van uw bedrijf.
  • Energielabeling geeft per 1 januari 2023 de verplichting dat uw kantoor moet voldoen aan energielabel C. Voldoet uw kantoor daar niet aan dan mag dat vanaf die datum niet meer worden gebruikt als kantoor. Het aanbrengen van een zonnestroominstallatie draagt bij aan het verbeteren van uw energielabel. Het is wellicht net het middel dat u label C oplevert.

Subsidieregelingen

Vanuit de overheid zijn er twee subsidieregelingen relevant voor de zakelijke zonnestroominstallaties.

Voor energieaansluitingen tot en met 3x80A is de salderingsregeling van toepassing. Installaties groter dan deze 3x80A zijn aangewezen op een SDE subsidie.

Salderingsregeling

De salderingsregeling zorgt dat de zonnestroom die u opwekt volledig financieel door u kan worden benut. De energie die u terug levert aan het net wordt door uw energieleverancier verrekend met de energie, inclusief verbruikskosten, energiebelasting en btw die u heeft afgenomen. De salderingsregeling wordt vanaf 1 januari 2023 afgebouwd tot nul in 2031.

Fiscaal voordeel

Wanneer u gebruik maakt van de salderingsregeling is het ook mogelijk om fiscaal voordeel te behalen door de Energie Investerings Aftrek (EIA). Dit kan vanaf installaties met een omvang groter dan 15 kW (ca. 50 zonnepanelen). Daarnaast is de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) toe te passen.

SDE subsidie

De SDE subsidie is een subsidie die u ontvangt over de opgewekte duurzame energie. Deze subsidie is op twee momenten in het jaar aan te vragen. Bij toekenning is de subsidie voor 15 jaar gegarandeerd. Bij een SDE zonnestroomsysteem kan de installatie die wordt aangelegd ook rendement maken als u veel meer stroom kan opwekken dan uw eigen verbruik. Met een gemiddelde terugverdientijd tussen de 7 en 9 jaar en een subsidieverstrekking van 15 jaar is deze regeling financieel interessant en zeker. Investeerders en banken investeren daarom ook graag in een SDE-project.

Welke kansen liggen er voor uw bedrijf?

Zontec legt het u graag uit.