Zonne-energie

De omslag van de inzet van fossiele bronnen voor onze energieopwekking in andere bronnen zoals wind, water en zon is in volle gang. Wilt u kiezen voor duurzame energieopwekking met een helder inzicht in het rendement en volledig passend bij uw situatie? Zonne-energie is een goede keuze.

De groei van zonnestroom in Nederland is noodzakelijk om de energietransitie naar duurzame alternatieven te realiseren. Op dit moment wordt op jaarbasis slechts zo’n 3% van de benodigde energie in Nederland opgewekt via zonne-energie. Op een zonnige dag kan dat oplopen tot een derde van de behoefte. Energieopwekking via zonnepanelen kan veel meer bijdragen en een groter deel van de opslag en verdeling van energie voor haar rekening nemen.

Hoe werkt zonnestroom?

De opwekking van zonnestroom vindt plaats door licht. Dit licht wordt in een zonnecel omgezet in beweging van elektronen waardoor energie ontstaat. We noemen dat een photovoltaïsche reactie. Daarom wordt zonnestroom ook wel afgekort tot PV. Om de opgewekte energie geschikt te maken voor gebruik op ons wisselspanningsnet moet de opgewekte gelijkstroom worden omgevormd naar wisselstroom. Dit gebeurt via een omvormer.

Advies en realisatie

Zontec helpt u met advies en de realisatie van zonnestroomsystemen, zodat u duurzame energie kunt opwekken. Hierbij kijken we goed wat past bij de mogelijkheden en behoeften van uw bedrijf of uw woning. Zontec levert maatwerk, schakelt snel en staat ook na installatie voor u klaar om uw vragen te beantwoorden.

Meer weten over de kansen voor uw bedrijf?

Neem contact op met Zontec. Of lees eerst meer onder zakelijk of particulier.